FJORDEN FORLAG eies av Øivind Berg Consulting – foretaksnummer 922 07 4569.
Boken er kvalitetssikret gjennom samarbeid med BoldBooks og følgende aktører:

Redaktørgjennomganger    Mari Nymoen
Språkvask, korrektur           Jorun Husdal
Ombrekking                          Ida Nygaard
Omslag                                  Berg Allum AS, V/Helene Berg Allum og Jannicke Lie Larsen
Fangeportretter malt av     Professor Artur Kapturski, MatejKo kunstakademi, Krakow
Trykkeri                                 Livonia Print, Riga, Latvia

Forfatter Øivind Berg (1948)

er utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra ledelse i offentlige forvaltning, industri og finans i inn- og utland.
Han har deltatt i kulturlivet så lenge han kan huske som korsanger, musiker, tekstforfatter, skuespiller og administrator, innen amatørteater, kor  og reklame-/opplysningsfilm. Er medlem av Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. (NFFO).
Hans første bok var en sakprosa med tittelen «Calculating Product- and Customer Profitability in the Finance Industry». Utgitt på Lafferty Publishing, London.

Sosiale Medier